< Ga terug


Stationskwartier
Stationskwartier
Stationskwartier

Straatnaam- en huisnummerborden

Lettertype Kampen terug in straatbeeld

 

Er zijn maar weinig steden die een eigen lettertype hebben, waaronder Kampen. Kampen kent een rijk verleden als het gaat om kunst en kennis op grafisch gebied. Zo werden vroeger de straatnaamborden in het centrum voorzien van een eigen lettertype. Slechts weinig steden hadden dit. Naast Kampen was Amsterdam zo’n stad. Afgelopen decennia is er niks meer gedaan met het ‘eigen’ Kamper lettertype. Speciaal voor de nieuwe wijk het Stationskwartier, een wijk die in haar identiteit bewust teruggrijpt op de historie van de stad, is het oude Kamper lettertype weer uit de kast gehaald.

 

Alle straatnaamborden zien er in heel Nederland overal hetzelfde uit. Daar komt nu verandering in. Het Kamperse lettertype wordt gebruikt op de emaille straatnaam- en huisnummerborden van de jongste wijk van Kampen. Een wijk die volledig voorziet in de wensen en mogelijkheden van nu, maar zich bewust laat inspireren door de rijke historie van Kampen. Aspecten als ondernemerschap, handelsgeest, kunst en creativiteit spelen hierin een grote rol.

 

In het Stationskwartier wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de openbare ruimte. In dit kader is het initiatief opgepakt om het oude Kamper lettertype weer in ere te herstellen. Hiervoor moest wel het nodige nog gebeuren. Zo zijn alle letters van het alfabet met de hand opnieuw getekend en vervolgens gedigitaliseerd. Hierbij werkt het projectbureau nauw samen met de fabrikant van de borden, de firma Langcat. De eerste borden zijn inmiddels opgehangen, later dit jaar zal er door de gemeente Kampen formeel aandacht worden besteed aan dit bijzondere feit.

 

Het projectbureau van het Stationskwartier is nog benieuwd of er in Kampen meer mensen iets weten van de geschiedenis van het specifieke Kamper lettertype, mocht dit het geval zijn dan treedt het projectbureau graag in contact.

 

Voor nadere informatie: Johan Neerhof 06 13 14 30 90, jneerhof@mijnstationskwartier.nl